MAGYAROK SZÖVETSÉGE RÁKOSMENTE
MAGYAROK SZÖVETSÉGE RÁKOSMENTE
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
LINKEK
 
óra
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2009-02-13
 
ÖTLETFAL
Tartalom
 
HÍREINK
HÍREINK : Téli napforduló

Téli napforduló

  2015.12.09. 08:31December 21-én, a téli napfordulón,
Tűzszertartást 
tartunk, az edzőteremnél.

Rákoscsaba Göcsej utca 22.
 

facebook oldalunk: 
https://www.facebook.com/R%C3%A1kosmenti-Baranta-R%C3%A1koscsaba-G%C3%B6csej-u-22-875965759122531/

Délután négytől lehet jönni, összeállítjuk a máglyát, megtesszük az előkészületeket , és hatkor meggyújtjuk a tüzet, ami addig ég, amíg lesz, aki élessze. Tea, zsíros kenyér lesz. Ha tudtok, hozzatok egy kis házi készítésű kínálót!

A folytatásban néhány dalszöveg van, amiket összegyűjtöttem az alkalomra.
De mivel több, mint kétszázezer magyar népdal van...!


Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel
Nyújts feléje védő kart,

Ha küzd ellenséggel;

Bal sors, akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Meg bűnhődte már e nép
A multat s jövendőt!

*

Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,

Csaba királyfi csillag ösvényen!


Maroknyi székely porlik mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

*

Ó, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben légy kenyerem.
Vándor fecske sebes szárnyát,
Vándorlegény vándorbotját,
Vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét.
Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll,
Hazajöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szűz Mária.

*

A csitári hegyek alatt régen leesett a hó.
Azt hallottam, kisangyalom, véled esett el a ló.
Kitörted a kezedet, mivel ölelsz engemet?
Így hát kedves kisangyalom, nem lehetek a tied.

Amott látok az ég alatt egy madarat repülni,
De szeretnék a rózsámnak egy levelet küldeni,
Repülj madár, ha lehet, vidd el ezt a levelet,
Mondd meg az én galambomnak, ne sirasson engemet.

Amoda le van egy erdő, jajj de nagyon messze van,
közepében, közepében két rozmaring bokor van,
egyik hajlik vállamra, másik a babáméra
így hát kedves kisangyalom tiéd leszek valaha

 

*

 Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok.
A szegénylegénynek útat mutassatok.
Mutassatok utat a szegénylegénynek.
Nem találja házát a szeretőjének.

Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom,
nem söpör már téged az én gyönge karom.
söpörtem eleget, söpörjön már más is

Szerettelek babám, szeressen már más is!

*

Által mennék én a Tiszán
ladikon, ladikon, de ladikon.
Ott lakik a, ott lakik a galambom,
ott lakik a galambom.

Ott lakik a városban,
a harmadik utcában,
piros rózsa, kék nefelejcs, ibolya
nyílik az ablakában.

Által mennék én a Tiszán
nem merek, nem merek, de nem merek.
Attól félek, hogy a Tiszába esek,
hogy a Tiszába esek.

Lovam hátán seje-haj,
félre fordult a nyereg,
a Tiszának habjai közt elveszek,
a babámé nem leszek.

*

Érik a szőlő, hajlik a vessző, bodor a levele.
Két szegénylegény szántani menne, de nincsen kenyere.

Van vereshagyma a tarisznyába', keserű magába',
Szolgalegénynek, hej, a szegénynek de kevés vacsora.

Zörög a kocsi, pattog a Jancsi, talán értem jönnek,
Jaj, édesanyám, szerelmes dajkám, de hamar elvisznek.

Kocsira ládám, hegyibe párnám, magam is felülök,
Jaj, apám, anyám, kedves szülődajkám de hamar elvisznek.

Huncut a gazda, nem néz a napra, csak a szép asszonyra,
Huncut a vendég, mert mindig innék, ha vóna', ha vóna'.
*

Béreslegény, jól megrakd a szekered,
Sarjótüske böködi a tenyered,
Mennél jobban böködi a tenyered
Annál jobban rakd meg a szekeredet.

Béreslegény mezítláb ment szántani,
Otthon hagyta a csizmáját patkolni,
Kilenc kovács nem merte elvállalni,
Egy se tudott rózsáspatkót csinálni

*

Erdõ, erdõ, kerek erdõ, 
De szép madár lakja kettõ, 
Kék a lába, zöld a szárnya, 

Piros a rózsám orcája. 


Olyan piros, mint a vér, 
Tõlem gyakran csókot kér, 
De én bizony nem adok, 
Inkább jól megátkozom. 

Kilenc fia néma legyen, 
A tizedik leány legyen, 
Az is olyan csalfa legyen, 
Ország-világ híre legyen. 

Kinek nincsen szeretõje, 
Menjen ki a zöld erdõbe, 
Írja fel egy falevélre, 
Néki nincsen szeretõje. 

Kinek nincs kedve itt lakni, 
Menjen mennybe lakni, 
Építsen az égre házat, 
Ott nem éri semmi bánat. 

Építsen az ég színére, 
Ott nem éri semmi féle, 
Építsen az égre házat, 
Ott nem éri semmi bánat.
*

Kis kece lányom fehérben vagyon,
Fehér a rózsa kezében vagyon
Mondom mondom fordulj ide mátkám asszony

Szellő zúg távol alszik a tábor,
Alszik a tábor csak a tűz lángol.
Rakd meg rakd meg magyar testvér azt a tűzet
Isten tudja mikor látunk megint ilyet.

Szellőzúgásnak fárad a hangja,
Kis falucskának szól a harangja
Hallga hallga szól a harang bim-bam bim - bam
Lelkünk mélyén kél rá vízhang bim-bam bim-bam.
*

Megyen már a hajnalcsillag lefelé,
Az én kedves galambom most megyen hazafelé,
Lábán van a csizmája, lakkos szárú kis csizma,
Rásütött a hajnalcsillag sugára.

Amerre mégy, édes rózsám, kívánom,
Hogy előtted a rét is tiszta rózsává váljon.
A zöld fu is előtted édes almát teremjen,
A te szíved holtig el ne felejtsen.

*

Nap Párduca, Urunk

Égi jelt küldj nekünk

Ezer év múltával

Erősödjön hitünk

 

Táltos csillag-útja

Turul-sólyom röpte

Őseink tudását

Jelenhez kötözze

Héjájá héjá héjájáhó

*

Tisztíts meg minket

Kinti ártóinktól Úti porainktól

Benti gátjainktól
 

35. Jóisten kertjébe’ (150)

Jóisten kertjébe’

Életfa közepébe’

Állok négy szegletébe’

Állok négy szegletébe’

 

Napkelti sarkában

Vérrel áldott leány van

Boldogasszony karjában

Boldogasszony karjában

 

Napdeli sarkában

Aranyhajú leány van

Világ sárga hajában

Világ sárga hajában

 

Napnyugvó sarkában

Múlt-éneklő leány van

Ősök hangja hangjában

Ősök hangja hangjában

 

Éjszaki sarkában

Csillagszemű leány van

Tejút fényű ruhában

Tejút fényű ruhában

 

Jóisten kertjébe’

Életfa közepébe’

Állok négy szegletébe’
Állok négy szegletébe’

 

 

 

Isten áldja meg a magyart, tartson neve míg a föld tart,

Paradicsom hazájában, éljen örök boldogságban,

Éljen örök boldogságban.
 

Töltse békével napjait, egyezve lássa fiait

Tatár, török más ellenség, minket meg ne rendíthessék

Minket meg ne rendíthessék.


Isten áldja meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart,

Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar embert,

Minden igaz magyar embert.

*
Boldog Asszony  anyánk,
Régi nagy patrónánk,
Nagy ínségben lévén
Így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket    
Sok kiáltásunkra,
Anyai palástod
Fordítsd oltalmunkra!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Kegyes szemeiddel
Tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra
Magyar nemzetedet!
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

*

Erdõ mellett estvéledtem, subám fejem alá tettem,
Összetettem két kezemet, Úgy kértem jó Istenemet.

Én Istenem adjál szállást ,Már meguntam a járkálást,
A járkálást, a bujdosást, Az idegen földön lakást.

Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzám Szent Angyalát,
bátorítsa szívünk álmát, Adjon Isten jó éjszakát,
Adjon Isten jó éjszakát!

*

Erdő erdő erdő, Marosszéki kerek erdő
Madár lakik abban, madár lakik tizenkettő
Cukrot adnék annak a madárnak
Dalolja ki nevét a babámnak
Csárdás kisangyalom,
Érted fáj a szívem nagyon

Búza, búza, búza, de szép tábla búza
Annak közepébe' kinyílott a rózsa
Tüskés annak minden ága,
Nem állja a madár lába,
Kedves kisangyalom,
Katonahíredet kallom

*

tavasz szél vizet áraszt virágom virágom
minden madár társat választ, virágom virágom

hát én immár kit válasszak, virágom virágom
te ingemet s én tégedet, virágom virágom

zöld pántlika könnyű gúnya, virágom virágom
mert azt a szél könnyen fújja, virágom virágom

de a fátyol nehéz gúnya, virágom virágom
mert azt a bú nyomdogálja, virágom virágom

*

Túl a vízen egy kosár, abban lakik egy madár,
Túl a vízen egy kosár, abban lakik egy madár,
Abban lakik egy madár, kiért szívem holtig fáj,
Abban lakik egy madár, kiért szívem holtig fáj.

: Várj madárkám, várj, várj, várj, este hozzád megyek már,:
: Megvizsgálom szívedet s véle szeretetedet.:

: Túl a vízen zörgõs malom, ott õröl az én galambom,:
: Ott egyebet nem õrölnek, csak bút, bánatot eleget.:

: Nékem is van egy bánatom, oda viszem lejáratom.:
: Egy szem búza kettõ rozs felöntöttem járja most.:

: Én Istenem, Teremtõm, de beteg a szeretõm,:
: Én Istenem gyógyítsd meg, harmadnapra fullaszd meg.:
*

Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak,
Nem, ha néki cipellõt, bõ nadrágot varnak,
De sarkantyús csizmának, kócsagtollas fõnek,
Illik gyöngyös pártának, magyar fõkötõnek.

Az én ingem lengyel gyolcs, csakhogy rojtja nincsen,
Az én csizmám karmazsin, csakhogy talpa nincsen,
Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne,
Ha rongyos is foltos is, illik a tánc benne.

*

Erdő, erdő de magos a teteje.
Jaj, de régen lehullott a levele.
Jaj, de régen lehullott a levele,
Árva madár párját keresi benne.

Búza közé szállt a dalos pacsirta,
Mert odafenn a szemeit kisírta.
Búzavirág, búzakalász árnyában
Rágondol a régi, első párjára.
*
Elindultam szép hazámból,
Híres kis Magyarországból.
Visszanéztem félutamból,
Szememből a könny kicsordult.

Bú ebédem, bú vacsorám,
Boldogtalan minden órám.
Nézem a csillagos eget,
Sírok alatta eleget.

Én Istenem, rendelj szállást,
Mert meguntam a bujdosást,
Idegen földön a lakást,
Éjjel-nappal a sok sírást.

*
Az árgyélus kismadár nem száll minden ágra,
Én sem fekszem mindenkor az paplanos ágyba,
Szállj el, szállj el, szőke galambocska,
Szánj meg, bánj meg, szőke galambocska.

Az én vetett nyoszolyám csak egy marék szalma,
Az én kedves vacsorám csak egy piros alma.
Szállj el, szállj el, szőke galambocska,
Szánj meg, bánj meg, szőke galambocska.

*

Indulj el egy úton, Én is egy másikon
Hol egy mást találjunk Egymáshoz se szóljunk

Aki minket meglát Mit fog az mondani
Azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.

Idegenek vagyunk Szeretetet tartunk
Ahol össze gyűlünk  Ketten szeretkezünk

Az bajom van véled Sír a szívem érted
Sír a szívem érted Majd meghalok érted.
*

Mutasd az utat dobom

Agancsos, patás hátas állatom

Mutasd az utat, dobom

Agancsos, patás hátas állatom

Hívj, hívj, örvénylő mélybe le

Oda, hol dobog Földanyám szive

Hívj, hívj, a fényes ég felé

Vigyél éltető Nap-apám elé

*

Halálban születek,

születve meghalok,

Egyszerre kigyúlnak,

kihunynak csillagok.

Héjájá héjáhó...

Keletről jön a fény,

nyugaton megpihen,

Minden lét elmúlik,

s nem múlik semmi sem.

Héjájá héjáhó...

 

Hogyha oda mehetnék
Ahol földre ér az ég
Keresnék egy nagy-nagy sziklát
S tetejére leülnék

Nyújtózkodnék egy nagyot
Örülnék, hogy ott vagyok
És kezemmel ölbe vennék
Minden egyes csillagot

Hogyha oda mehetnék
Ahol földre ér az ég
Lábaimat jól megvetném
S fenyõfává változnék

Nõnék, nõnék magasra
Szálasodnék szálasra
Sok szép ágam mindenkinek
Menedéket nyújtana

Hogyha oda mehetnék
Ahol földre ér az ég
Odavezetõ út szélén
Nagy máglyákat gyújtanék

Minél többen jöjjenek
Egymás köré gyûljenek
Igaz dallal, igaz tánccal
Életnek örüljenek

Hogyha oda mehetnék
Ahol földre ér az ég
Nem törõdnék búval, bajjal
Nevetnék, csak nevetnék

Nem törõdnék búval, bajjal
Nevetnék, csak nevetnék

 

 

 

 

 

Még nincs hozzászólás.
 
hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!